افزونه جلالی را نصب کنید.
تريبون نمازجمعه شهرستان قيروكارزين بلندگوي مظلوميت طبيعت شد ۱۸ اسف ۱۴۰۲

تريبون نمازجمعه شهرستان قيروكارزين بلندگوي مظلوميت طبيعت شد

لزوم حفاظت و حراست از منابع طبيعي امري ديني است كه در خطابه نماز جمعه بدان اشاره مكرر شده است

٢٠٠ اصله نهال رايگان در بين نمازگزاران شهرستان قيروكارزين توزيع شد ۱۸ اسف ۱۴۰۲

٢٠٠ اصله نهال رايگان در بين نمازگزاران شهرستان قيروكارزين توزيع شد

اداره منابع طبيعي به مناسبت هفته منابع طبيعي ،بعد از برگزاري فريضه نماز جمعه ٢٠٠اصله نهال رايگان در بين نمازگزاران توزيع كردند

ميزخدمت منابع طبيعي در مصلاي نماز جمعه شهرستان قيروكارزين برگزار شد ۱۸ اسف ۱۴۰۲

ميزخدمت منابع طبيعي در مصلاي نماز جمعه شهرستان قيروكارزين برگزار شد

ميز خدمت منابع طبيعي در راستاي تكريم ارباب رجوع با حضور پرسنل اداره منابع طبيعي شهرستان قيروكارزين در مسجد جامع شهر برگزار شد

كارت هميار طبيعت به نام فرماندار شهرستان قيروكارزين صادر شد ۱۷ اسف ۱۴۰۲

كارت هميار طبيعت به نام فرماندار شهرستان قيروكارزين صادر شد

فرماندار شهرستان قيروكارزين ضمن حضور در اداره جهت تبريك و گراميداشت هفته منابع طبيعي كارت هميارطبيعت دريافت نمود

١٠٠اصله نهال ،طرح نهال آسماني به ياد شهداي امام شهر غرس شد ۱۷ اسف ۱۴۰۲

١٠٠اصله نهال ،طرح نهال آسماني به ياد شهداي امام شهر غرس شد

تعداد صد اصله نهال به نيت شهداي امام شهر توسط مسئولين غرس شد

300دانش آموزقيروكارزيني كارت هميار طبيعت دريافت كردند ۱۷ اسف ۱۴۰۲

300دانش آموزقيروكارزيني كارت هميار طبيعت دريافت كردند

٣٠٠دانش آموزقيروكارزيني همزمان با غرس نهال كارت هميار طبيعت دريافت كردند .

غرس ٢٠٠عدد نهال در مسير جاده قير فيروزآباد ۱۶ اسف ۱۴۰۲

غرس ٢٠٠عدد نهال در مسير جاده قير فيروزآباد

با تعامل و مشاركت اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي ،٢٠٠ اصله نهال در مسير جاده قير فيروزآباد غرس شد .

مشاركت و تعامل شهرداري و منابع طبيعي جهت غرس ١٠٠عدد نهال در شهرستان قيروكارزين ۱۵ اسف ۱۴۰۲

مشاركت و تعامل شهرداري و منابع طبيعي جهت غرس ١٠٠عدد نهال در شهرستان قيروكارزين

عمليات غرس نهال با مشاركت شهرداري قير در پارك جنگلي ميرزاكوچك خان با حضور مسئولين شهرستان قيروكارزين انجام شد .

٥ هكتار از اراضي ملي  شهرستان قيروكارزين زير كشت گونه هاي  جنگلي ۰۸ اسف ۱۴۰۲

٥ هكتار از اراضي ملي  شهرستان قيروكارزين زير كشت گونه هاي  جنگلي

در يك اقدام مشاركتي منابع طبيعي و بسيج سازندگي اقدام به كاشت ٥٠٠اصله نهال در پنج هكتار از اراضي ملي قيروكارزين نمودند.