ميزخدمت منابع طبيعي در مصلاي نماز جمعه شهرستان قيروكارزين برگزار شد
ميزخدمت منابع طبيعي در مصلاي نماز جمعه شهرستان قيروكارزين برگزار شد
ميز خدمت منابع طبيعي در راستاي تكريم ارباب رجوع با حضور پرسنل اداره منابع طبيعي شهرستان قيروكارزين در مسجد جامع شهر برگزار شد

به گزارش خبر قيروكارزين ،ميزخدمت منابع طبيعي در مصلاي نماز جمعه باهدف خدمت رساني به مردم در مسجد امام حسين (ع) برگزارشد

محمد سعيد احمدي رييس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان قيروكارزين گفت :در چهارمين روز از هفته منابع طبيعي با عنوانآموزه هاي ديني ،فرهنگ و رسانه ميز خدمت با حضور همكاران منابع طبيعي در مصلاي نماز جمعه برگزار گرديد .

احمدي گفت :تكريم ارباب رجوع و پاسخگويي صحيح و سريع و ممانعت از هرگونه اتلاف وقت ارباب رجوع اصولي است كه در برنامهكاري ما گنجانده شده است .و اميدواريم  بعنوان خدمتگزاران مردم بتوانيم راهگشاي مشكلات آنان باشيم  .

  • نویسنده : سميه قريب