٢٠٠ اصله نهال رايگان در بين نمازگزاران شهرستان قيروكارزين توزيع شد
٢٠٠ اصله نهال رايگان در بين نمازگزاران شهرستان قيروكارزين توزيع شد
اداره منابع طبيعي به مناسبت هفته منابع طبيعي ،بعد از برگزاري فريضه نماز جمعه ٢٠٠اصله نهال رايگان در بين نمازگزاران توزيع كردند

به گزارش خبرقيروكارزين  ، ٢٠٠اصله نهال رايگان  در بين نمازگزاران توزيع شد.

محمد سعيداحمدي رييس اداره منابع طبيعي قيروكارزين با اعلام اين خبر گفت :در چهارمين روز از هفته منابع طبيعي باعنوان آموزههاي ديني ،فرهنگ و رسانه ،٢٠٠اصله نهال رايگان در بين نمازگزاران توزيع شد .

احمدي گفت :توزيع نهال در جهت ترويج فرهنگ طبيعت دوستي  صورت گرفته است و اميدواريم بتوانيم سهم بسزايي در افزايش دانش وبينش مردمي در زمينه منابع طبيعي ايفا نماييم.

  • نویسنده : سميه قريب