مشاركت و تعامل شهرداري و منابع طبيعي جهت غرس ١٠٠عدد نهال در شهرستان قيروكارزين
مشاركت و تعامل شهرداري و منابع طبيعي جهت غرس ١٠٠عدد نهال در شهرستان قيروكارزين
عمليات غرس نهال با مشاركت شهرداري قير در پارك جنگلي ميرزاكوچك خان با حضور مسئولين شهرستان قيروكارزين انجام شد .


به گزارش اخبار قيروكارزين ،عمليات غرس نهال در پارك ميرزاكوچك خان جنگلي با مشاركت شهرداري قير انجام شد .
محمد سعيد احمدي رييس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان قيروكارزين با اعلام اين خبر گفت :عمليات غرس نهال در راستاي كاشت يك ميليارددرخت با حضور فرماندار شهرستان و جمعي از مسئولين انجام شد .
وي افزود : نهالهاي غرس شده از نوع اكاليپتوس و زيتون است كه از گونه هاي سازگار با شرايط بومي منطقه به شمار ميرود .
احمدي اضافه كرد: شهرداري قير عمليات مراقبت و نگهداري درختان غرس شده را بر عهده گرفته است .

  • نویسنده : سميه قريب