افزونه جلالی را نصب کنید.
پروژه هاي آبخيزداري و آبخوانداري ريسمان نجات گريز از سيلاب ۱۶ اسف ۱۴۰۲

پروژه هاي آبخيزداري و آبخوانداري ريسمان نجات گريز از سيلاب

در دومين روز از هفته منابع طبيعي ، پروژه هاي اجراشده در شهرستان مورد بازديد قرار گرفت .

اجراي مراسم زنگ سبز در اولين روز از هفته منابع طبيعي ۱۵ اسف ۱۴۰۲

اجراي مراسم زنگ سبز در اولين روز از هفته منابع طبيعي

مراسم زنگ سبز و غرس نهال باحضور مسئولين شهرستان در مدارس شهرستان قيروكارزين به اجرا درآمد .

توزيع و كاشت ٤٥٠٠نهال رايگان در هفته منابع طبيعي در شهرستان قيروكارزين ۲۶ اسف ۱۴۰۱

توزيع و كاشت ٤٥٠٠نهال رايگان در هفته منابع طبيعي در شهرستان قيروكارزين

به مناسبت گراميداشت هفته منابع طبيعي 4500 اصل نهال بطور رایگان  دربین مردم شهرستان قیروکارزین توزیع و غرس شد .