اجراي مراسم زنگ سبز در اولين روز از هفته منابع طبيعي
اجراي مراسم زنگ سبز در اولين روز از هفته منابع طبيعي
مراسم زنگ سبز و غرس نهال باحضور مسئولين شهرستان در مدارس شهرستان قيروكارزين به اجرا درآمد .

به گزارش اخبار قيروكارزين ،با حضور اعضاي شوراي اداري شهرستان ،در مدرسه حجاب زنگ سبز به صدا در آمد .
محمد سعيد احمدي رييس اداره منابع طبيعي قيروكارزين با اعلام اين خبر گفت :امسال اولين روز از هفته منابع طبيعي روز ١٥اسفند ماه به نام درختكاري و درخت داري نامگذاري شده است .
و ما طبق يك آيين حسنه هرسال پس از اجراي مراسم زنگ سبز به نهالكاري در فضاي مدارس ميپردازيم تا مروج اين آيين حسنه در بين دانش آموزان و آينده سازان كشور باشيم .
احمدي در ادامه از حضور فرماندار،امام جمعه معزز و اعضاي شوراي اداري شهرستان وعوامل و دست اندركاران مدرسه حجاب كه در اين مراسم ياريگر مجموعه اداره منابع طبيعي بودند تشكرو قدرداني نمود .

 

 

  • نویسنده : سميه قريب