پروژه هاي آبخيزداري و آبخوانداري ريسمان نجات گريز از سيلاب
پروژه هاي آبخيزداري و آبخوانداري ريسمان نجات گريز از سيلاب
در دومين روز از هفته منابع طبيعي ، پروژه هاي اجراشده در شهرستان مورد بازديد قرار گرفت .

به گزارش اخبار قيروكارزين ، در دومين روز از هفته منابع طبيعي ، از پروژه هاياجراشده در شهرستان بازديد شد .

محمد سعيد احمدي رييس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان قيروكارزين با اعلام اين خبر گفت :در دومين روز از هفته منابعطبيعي كه با عنوان مديريت جامع حوزه آبخيز نامگذاري شده است پويش بازديد از پروژه هاي اجرا شده در شهرستان در دستور كارقرار گرفت .

وي ضمن بازديد از پروژه هاي بند سنگ و سيمان كماسيج،بند خاكي هورز هنگام وبند خاكي كرديل افزود: پروژه هاي اجرا شده درشهرستان ١٢پروژه و طرح هاي مطالعه شده آماده اجرا ٧مورد ميباشد .

احمدي گفت : اميدواريم با تخصيص اعتبار در راستاي استفاده از مزاياي پروژه هاي آبخيزداري وكنترل سيلاب ، طرحها را به مرحلهاجرا در  

  • نویسنده : سميه قريب