افزونه جلالی را نصب کنید.
٢٠٠ اصله نهال رايگان در بين نمازگزاران شهرستان قيروكارزين توزيع شد ۱۸ اسف ۱۴۰۲

٢٠٠ اصله نهال رايگان در بين نمازگزاران شهرستان قيروكارزين توزيع شد

اداره منابع طبيعي به مناسبت هفته منابع طبيعي ،بعد از برگزاري فريضه نماز جمعه ٢٠٠اصله نهال رايگان در بين نمازگزاران توزيع كردند

مشاركت و تعامل شهرداري و منابع طبيعي جهت غرس ١٠٠عدد نهال در شهرستان قيروكارزين ۱۵ اسف ۱۴۰۲

مشاركت و تعامل شهرداري و منابع طبيعي جهت غرس ١٠٠عدد نهال در شهرستان قيروكارزين

عمليات غرس نهال با مشاركت شهرداري قير در پارك جنگلي ميرزاكوچك خان با حضور مسئولين شهرستان قيروكارزين انجام شد .