آغاز طرح پایش سلامت کارکنان دولت در شهرستان قیروکارزین
آغاز طرح پایش سلامت کارکنان دولت در شهرستان قیروکارزین
با هدف پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر از جمله قند خون، پرفشاری خون، چربی خون مشکلات شنوایی و بینایی کارکنان دولت طرح پایش سلامت این گروه، در شهرستان قیروکارزین آغاز شد.

 

به گزارش اخبار قیروکارزین رئیس شبکه بهداشت و درمان گفت: پایش سلامت کارکنان دولت یکی از اهداف و خدمات ویژه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به کارکنان  دولت میباشد.

عبدالصمد خسروانی افزود: با توجه به عدم فعالیت و کم تحرکی کارکنان دولت، و انجام خدمات پشت میزی سبب افزایش انواع بیماری های غیر واگیر از جمله قند خون، چربی خون و فشار خون در این افراد می شود.

خسروانی ادامه داد: با هدف شناسایی و پیشگیری از بروز این بیماری ها، طرح پایش سلامت کارکنان دولت در شهرستان قیر و کارزین آغاز شده است.

رئیس شبکه بهداشت درمان خاطرنشان کرد: کارکنان تمامی ادارات شهرستان مشمول انجام این طرح  می باشند و مطابق برنامه زمان بندی از آنها نمونه خون گرفته شده، تست های بینایی سنجی، شنوایی سنجی و  سنجش فشار خون انجام می شود.

پایان خبر