افزونه جلالی را نصب کنید.
کشف و معدوم سازی ۳۲۴ کیلو گرم مواد غذایی فاسد در قیروکارزین ۱۴ فرو ۱۴۰۲
در نوروز ۱۴۰۲:

کشف و معدوم سازی ۳۲۴ کیلو گرم مواد غذایی فاسد در قیروکارزین

در ایام نوروز ۳۲۴ کیلو گرم مواد غذایی فاسد از واحد های صنفی کشف و معدوم شد.

آمادگی بهداشت ودرمان قیروکارزین در ایام نوروز ۲۸ اسف ۱۴۰۱
چمن خبر داد:

آمادگی بهداشت ودرمان قیروکارزین در ایام نوروز

سرپرست شبکه بهداشت و درمان قیروکارزین از آمادگی کامل این مجموعه به مسافران در نوروز۱۴۰۲ خبر داد.