اهدا یک دستگاه صندلی دندانپزشکی و کمپرسور به مرکز خدمات جامع سلامت کارزین توسط خیرین این شهر
اهدا یک دستگاه صندلی دندانپزشکی و کمپرسور به مرکز خدمات جامع سلامت کارزین توسط خیرین این شهر
یک دستگاه صندلی دندانپزشکی و یک دستگاه کمپرسور به ارزش یک میلیارد و 400 میلیون ریال توسط سید هاشم حسینی و سید رضا عظمایی، خیرین تأمین سلامت به مرکز خدمات جامع سلامت کارزین اهدا شد.

به گزارش اخبار قیروکارزین، رئیس مرکز خدمات جامع سلامت کارزین گفت: مشارکت خیرین تأمین سلامت شهر کارزین در تامین تجهیزات بهداشتی و درمانی، بسیاری از مشکلات این مرکز را رفع کرده است.

یدالله قائدی افزود: با هم یاری سید هاشم حسینی و سید رضا عظمایی، دو نفر از خیرین تأمین سلامت، یک دستگاه صندلی دندانپزشکی و یک دستگاه کمپرسور در اختیار این مرکز قرار گرفت.

قائدی ادامه داد: ارزش این دستگاه ها مبلغ یک میلیارد و 400 میلیون ریال می باشد.

رئیس مرکز خدمات جامع سلامت شهرک کارزین خاطرنشان کرد: این دستگاه جایگزین دستگاه قدیمی شده که حدود ۱۰ هزار نفر از جمعیت این شهر از خدمات آن بهره مند می شوند.

پایان خبر.