افزونه جلالی را نصب کنید.
آیا مصرف قهوه باعث تپش قلب می شود؟ ۰۷ فرو ۱۴۰۲

آیا مصرف قهوه باعث تپش قلب می شود؟

مطالعه جدید نشان داد که به نظر نمی رسد نوشیدن قهوه افراد سالم را مستعد انقباضات زودرس دهلیزی کند.